BG
EN
RU
site-top-bannersite-top-banner
КАК ДА ПРОДАДЕМ УСПЕШНО ВАШИЯ ИМОТ?
КАК ДА ПРОДАДЕТЕ УСПЕШНО ВАШИЯ ИМОТ?
user icon

Като консултанти и посредници при сделките с недвижими имоти, ние познаваме и разбираме проблемите, свързани с продажбите на недвижимости, не само маркетинговите въпроси, пазарните тенденции, факти и цифри, но също така, и което е по-важно, емоционалните проблеми, които неизбежно съпътстват този процес.

Покупката и продажбата на имота Ви може да бъде нелек процес. Всъщност, доказано е, че това е едно от най-стресиращите събития в живота на един човек. Можете да постигнете много по-добри резултати като купите или продадете имот чрез професионален консултант-посредник при сделки с недвижима собственост. Ние оставаме спокойни, хладнокръвни, трезви и аналитични в подхода си и наблягаме максимално на факторите, над които имаме известен контрол. По аналогичен начин, като продавач, факторите, които Вие можете да контролирате са най-напред избора Ви на агенция за недвижими имоти, второ - цената, която искате, и трето - състоянието на имота. Изборът на подходящ консултант-посредник при сделки с недвижима собственост, правилното оценяване на имота Ви и представянето му в най-доброто възможно състояние, могат да Ви помогнат да постигнете най-добрата възможна цена за имота в най-разумни срокове. Основната роля на Вашия консултант-посредник при продажбата е следната: Внимателно и правилно да позиционира имота Ви на пазара – представен на правилната цена на възможно най-широка аудитория. Да привлече сериозни купувачи на имота Ви, да работи заедно с Вас, за да го направи максимално продаваем и да се погрижи имотът Ви да е представен в най-добрата светлина. Да договори продажбата при най-добрите условия за вас. Да помага при продажбата и да я доведе до успешен край. ... звучи просто, но не всички посредници при сделки с недвижими имоти са еднакви! Това, за което плащате е умение, опит, щателно познаване на местния пазар и качествено персонално обслужване. Внимателно сравнявайте посредническите агенции за недвижими имоти. В България, за разлика от много други страни по света, всеки може да бъде посредник при сделки с недвижима собственост – не се изисква лиценз или квалификация и някои посредници нямат почти никакви умения, опит и знания. Дори големите известни национални компании не са гаранция за добро обслужване. Обслужването, което ще получите от един консултант-посредник по недвижими имоти зависи от професионализма на персонала в конкретния офис. Първото и най-важно нещо е изборът на Вашите съветници – ще откриете, че за много неща трябва да разчитате на своя консултант-посредник при продажбата на имота. Ще Ви трябват надеждни съвети що се касае до цените, ще искате да се уверите в доброто представяне и маркетинга на имота, надеждна информация относно процеса на вашата покупка или продажба. Съвсем не е толкова просто – не избирайте най-ниската предлагана комисиона, тъй като това почти винаги води до най-ниско качество на услугата, недейте да избирате и този, който казва, че ще Ви осигури най-високата цена, защото това почти със сигурност ще Ви струва време и пари и ще Ви донесе разочарование и тревоги. Как да се уверите, че можете да разчитате и да имате доверие в агенцията-посредник при сделки с недвижима собственост, която сте избрали? При избора си на посредник е добре да се консултирате с Ваши близки и познати, които са ползвали услугите на агенция-посредник при сделки с недвижима собственост. Няма по-голяма гаранция за качеството на нашите услуги от доверието и благодарността на клиентите ни. Кой е собственик на агенцията и има ли значение това? Притежава ли фирмата сериозна репутация и авторитет – придържа ли се тази агенция за недвижими имоти към най-високите стандарти на професионално поведение, има ли етичен кодекс, членува ли в национални и международни структури, от колко години работи на пазара на недвижими имоти... Собственик на ЛОГОС е инж. Таня Антонова, строителен инженер-конструктор (УАСГ – гр. София), дипломиран юрист, сертифициран международен специалист по недвижима собственост (CIPS), сертифициран оценител на недвижими имоти – член на Камарата на независимите оценители, два мандата член на ръководството на националната браншова организация (НСНИ), два мандата председател на Регионалната структура на НСНИ в гр. Варна. Екипът на ЛОГОС включва професионални консултанти – дипломирани икономисти, инженери и юристи, компетентни в сферата на маркетинга, оценяването и управлението на недвижимата собственост. Като член на национални и международни професионални обединения, екипът на ЛОГОС е поел задължение да се придържа към най-високите стандарти на професионално поведение, следва стриктен етичен кодекс при продажбите на недвижима собственост, преминава ежегодно курсове за повишаване на квалификацията си и всеки един се стреми да издигне репутацията на фирмата. Можете да имате доверие и да сте сигурни във всеки консултант-посредник, работещ за ЛОГОС. ЛОГОС е създадена през 1992 год. Член е на FIABCI (Международна федерация за недвижими имоти) и един от учредителите на FIABCI–България; член е на CEREAN (Централноевропейска мрежа на асоциациите за недвижими имоти); член е на НСНИ (Национално сдружение недвижими имоти) и е активен участник в асоциативния живот на професионалистите, участници на пазара на недвижимите имоти. Можете да постигнете много по-добри резултати като купите или продадете имот чрез агенция, член на международни и национални обединения на агенциите за недвижими имоти – мрежи, в които работят професионалисти, чиито комбинирани знания и опит могат да ви помогнат при продажбата.

ОТКЪДЕ ЩЕ ДОЙДЕ МОЯТ КУПУВАЧ?
user icon

В наши дни мобилността на пазара е огромна – Вашият купувач може да се появи отвсякъде. За да получи вашият имот максимално добро представяне на пазара ще трябва да проучите принадлежи ли вашият посредник към утвърдена и обширна структура от професионалисти, които да генерират интерес на по-широк пазар? Екипът на ЛОГОС е част от регионалната, национална и световна мрежи на професионалистите по недвижима собственост, които работят съвместно за да ви осигурят по-добро обслужване. Представи ли Ви агенцията за недвижими имоти маркетингова стратегия, с която да Ви убеди, че Вашият имот ще бъде представен пред максимално широк кръг купувачи, и по този начин да се постигне най-добрата възможна цена? Ние можем да предложим имота Ви професионално и да гарантираме, че Вашият имот ще достигне до възможно най-много потенциални купувачи, като по този начин се създава максимално широк пазар за него.

РИСКЪТ ПРИ НАДЦЕНЯВАНЕТО
user icon

Всеки от нас желае да получи възможно най-добрата цена за имота си и затова винаги се изкушаваме да поискаме за него мъничко повече. За съжаление, някои посредници с по-малко скрупули много добре знаят това и са готови умишлено да завишат оценката на имота Ви, за да Ви спечелят като клиенти. Това, обаче, не означава, че ще получите повече пари. Запомнете, купувачите понякога с месеци търсят най-подходящия имот. Те много добре разбират кога един имот е надценен и просто ще си тръгнат. Помислете си само – Вие бихте ли платили за нещо, което знаете колко струва, няколко хиляди повече? Всичко, което ще се случи, ако предложите имота си на пазара при прекалено висока цена, е че той ще си стои там, докато около Вас ще се продават други имоти на по-разумни цени. Накрая Вие ще се принудите да свалите цената до тази, която е трябвало да поискате още в началото. Но междувременно, разбира се, ще сте изпуснали първоначалния момент, когато интересът е най-голям. Доказано е, че най-много огледи на един имот се правят през първите четири до пет седмици от появата му на пазара. Активността спада забележимо до седмата седмица. Така че подходящата цена – още от самото начало – Ви позволява да се възползвате напълно от първоначалния интерес на пазара и ви дава най-добрата възможност да получите най-добрата възможна цена, за възможно най-кратко време. При определяне реалната пазарна стойност на имота Ви, трябва внимателно да се преценят от професионален консултант-посредник всички основни параметри на имота, както и всички детайли, които оказват силно влияние върху точната преценка и формирането на реалната цена. Пазете се от посредник при сделки с недвижими имоти, който оценява имота Ви само по думи или след бегъл оглед. Има редица рискове свързани с прекомерното завишаване на цените: - Купувачите забелязват от колко време един имот е на пазара и могат да се зачудят какво не е наред с него. - Интернет позволява на купувачите да са много добре запознати как се движат цените на предлаганите имоти. - Дори когато намалите цената, вече ще е трудно да убедите купувачите да променят решението си за имот, който вече са отхвърлили. - Продължителният престой на имота Ви на пазара може да бъде много стресиращ, защото временно не можете да планирате живота си. А и да поддържате дома си непрекъснато в приличен вид, за да бъде разглеждан от напълно непознати, може да бъде меко казано досадно. - Много купувачи не предлагат по-ниска цена, за да не обидят продавача – така, че те просто си тръгват без дори да Ви дадат шанс да постигнете споразумение. - Невъзможността да продадете имота си може да означава загубата на реализиране на намеренията Ви, свързани с продажбата му. - И накрая, но съвсем не последно по важност, банките не се впечатляват от раздутите цени на имотите – така, че дори и да намерите някой, който да е готов да плати исканата от Вас цена, той може и да не успее да получи необходимия му кредит. Най-добрият Ви шанс да постигнете най-високата цена за имота си е да поискате да бъде оценен от опитен местен консултант-посредник по недвижими имоти, който може да постави реална пазарна цена. Вашият имот успешно ще се конкурира с другите имоти на пазара и ще Ви осигури най-добрия шанс да получите най-добрата цена.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАШИЯ ИМОТ
user icon

Изумително е колко голяма роля играе първото впечатление – много имоти са били продадени и също толкова са останали непродадени, дори още преди потенциалният купувач да прекрачи през прага. Така че отделете малко време – излезте през собствената си входна врата и тръгнете към дома си сякаш го виждате за първи път - критично! Опитайте се да потърсите неща с които сте привикнали, но които правят лошо впечатление ... Детайлите трябва да са приветливи и да създават впечатление, че за имота се полагат грижи! Добре е да обърнете специално внимание на входната врата – това е първото, което забелязват потенциалните купувачи, докато чакат да им отворите. Очевидно е, че представяйки дома си трябва да се погрижите и вътре да е чисто и подредено, всички повърхности да са чисти, погрижете се за петната и олющените места – но наред с очевидните неща има някои прости, но ефективни похвати, които можете да използвате, за да създадете приятна атмосфера ... ... Можете да създадете вълнуващ и лесно-продаваем интериор с изненадващо малко пари. ... малко светлина по темата Проучванията сочат, че хората реагират позитивно на имоти видени на ярка светлина. През деня дръжте щорите широко отворени, а прозорците винаги трябва да бъдат чисти. Вечер включете всички лампи, сменете всички изгорели крушки или потъмнели флуоресцентни тръби. ... звукът на продажбата Избягвайте силни шумове - лаещи кучета, телевизор или силна музика. Изберете тишината или приятна музика. ... сладкият мирис на успеха Миризмата играе по-важна роля отколкото си мислите. Тя може да помогне, но и да ви навреди. Така че: Почистете добре кухните и баните, използвайте ароматизатори или полиращ препарат за мебели, за да освежите атмосферата. В случай, че имате домашни любимци, постарайте се да почистите добре местата, които обитават – потенциалните купувачи може да не обичат животните колкото вас. Поставете свежи цветя на някои стратегически места из дома Ви. Състоянието на имота Ви Нашият опит показва, че някои дребни козметични подобрения могат имат огромен ефект върху начина, по-който купувачите реагират на имота Ви. Може и да не получите повече пари, но с малки усилия можете да привлечете повече купувачи – особено на силно конкурентен пазар, или ако Ви се налага по-бързо да продадете имота. Все пак, ако видите два практически еднакви имота, но единият от тях е чист, спретнат и подреден – Вие кой бихте избрали? Помнете, първото впечатление е важно. Потенциалните купувачи формират мнението си за имота през първите 5 минути, така че е важно то да е положително. Факт е, че жилище с мръсна лющеща се боя или миризми на застояло и влага изглежда необичано и занемарено. Потенциалните купувачи ще бъдат отблъснати, което в крайна сметка може да Ви струва време, пари и разочарования. И накрая... Когато показвате дома си на потенциалните купувачи, постарайте се да не присъстват прекалено много хора. Приятелите и роднините може да имат най-добри намерения, но в този случай, колкото са по-малко при огледите, толкова по-добре. Оставете Вашият консултант-посредник да говори – той е обучен да презентира и продава имоти и Вие му плащате за това. Всички консултант-посредници, работещи в ЛОГОС са специалисти, които са заинтересовани от успешни продажби в региона – а Вие само ще спечелите от познанията, опита и контактите им. Бъдете учтиви, но не се опитвайте да бъдете гостоприемни домакини. Купувачите са дошли да разгледат дома Ви, а не на посещение от учтивост. Никога не се извинявайте за начина, по който изглежда дома Ви. Все пак, това е Вашият дом! А ако Ви попитат защо го продавате, кажете истината без да навлизате в прекалено много подробности. Надяваме се, че с тази информация сме Ви били полезни. Като професионални консултанти и посредници при сделки с недвижима собственост, нашата цел е да Ви помогнем да направите успешна сделка и да предоставяме най-висок стандарт на обслужване на клиентите по всяко време. Ако имате въпроси или се нуждаете от допълнителни съвети по някоя от разгледаните теми, моля свържете се с Вашия консултант-посредник от ЛОГОС.

КОМЕНТАРИ
menu
BG
EN
RU
search