BG
EN
RU
site-top-bannersite-top-banner
Екип

ЕКИПЪТ на ЛОГОС включва професионални консултанти, компетентни в сферата на маркетинга, оценяването и управлението на недвижимата собственост. Всички служители на ЛОГОС са с дългогодишен опит и поддържат високо ниво на професионализъм и информираност в сферата на недвижимите имоти.
Като член на национални и международни професионални обединения, екипът на ЛОГОС е поел задължение да се придържа към най-високите стандарти на професионално поведение, следва стриктен Етичен кодекс при продажбите на недвижима собственост, преминава ежегодно курсове за повишаване на квалификацията си и всеки един се стреми да издигне репутацията на агенцията. Можете да имате доверие и да сте сигурни във всеки консултант-посредник, работещ за ЛОГОС.

Таня Антонова
user picture

основател,

управляващ съдружник

дата на раждане:
16.02.1962 год.
образование:

- УАСГ (ВИАС), гр. София, строителен инженер, магистър;
- ВСУ, гр. Варна, право, магистър

говорими езици:
английски, руски, испански
допълнителни квалификации:

 

- сертифициран оценител на недвижими имоти;
- сертифициран международен специалист по недвижима собственост (CIPS);                             - сертифициран оценител от Кралския институт на серифицираните оценители  (RICS) - Великобритания;
- 2007 – 2011 год. – член на УС на НСНИ;
- 2007 – 2010 год. – председател на регионална структура – Варна на НСНИ             

работи в сферата на недвижимите имоти:

от 1991 год.
интереси:

пътешествия

Светла Стоянова
user picture

счетоводител

дата на раждане:
26.05.1974 год.
образование:

- Икономически университет, гр. Варна, специалност „Счетоводство и контрол” – магистър

говорими езици:
български
работи в сферата на недвижимите имоти:

от 1998 год.
интереси:

разнообразни

Десислава Кръстева
user picture

офис сътрудник

дата на раждане:
03.05.1994 год.
образование:

- ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, специалност „Българска филология“ - бакалавър

говорими езици:
английски, руски
работи в сферата на недвижимите имоти:

от 2017 год.
интереси:

разнообразни

Кирил Даскалов
user picture

съдружник,
консултант недвижими имоти

дата на раждане:
15.04.1983 год.
образование:

- Икономически университет, гр. Варна, специалност „Икономика на строителството” - бакалавър;
- Икономически университет, гр.Варна, специалност „Икономика на недвижимата собственост” - магистър

говорими езици:
английски, руски
работи в сферата на недвижимите имоти:

от 2007 год.
интереси:

еко туризъм, спорт

Виктория Паунова
user picture

съдружник,
консултант недвижими имоти, 

член на УС на НСНИ,

член на УС на НСНИ - Варна

дата на раждане:
24.10.1975 год.
образование:

- ВСУ „Черноризец Храбър”, гр. Варна, специалност „Социални дейности” – магистър

говорими езици:
английски, руски
допълнителни квалификации:

 

- маркетинг и реклама;
- сертифициран медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието

работи в сферата на недвижимите имоти:

от 2011 год.
интереси:

спорт

Господин Йовчев
user picture

консултант недвижими имоти

дата на раждане:
03.05.1986 год.
образование:

- Икономически университет, гр. Варна, специалност „Икономика на строителството” - бакалавър

- Икономически университет, гр. Варна, специалност „Недвижими имоти и инвестиции” - магистър

работи в сферата на недвижимите имоти:

от 2019 год.
интереси:

спорт

КОМЕНТАРИ
menu
BG
EN
RU
search